Thema

Thema 2017

VOOR VREDE, VRIENDSCHAP EN SOLIDARITEIT
TEGEN UITBUITING, RACISME EN IMPERIALISME
VOOR HET RECHT OP VRIJHEID EN SOEVEREINITEIT
VOOR HET RECHT OP GELIJKE EN WAARDIGE BEHANDELING VOOR ELKE MENS

Investeer in zorg, niet in wapens

Samen met de strijd tegen kernwapens/atoomenergie, was de strijd tegen de aankoop van de F16’s , de trekker van de brede doorbraak van de vredesbeweging in de jaren 70.
Investeringen in bewapening geven geen garantie op veiligheid en allerminst hebben die het vredesoverleg vooruit geholpen. Recente geschiedenis en de actualiteit tonen aan dat militaire inmenging op wereldvlak, als interventie oorlogen in het Midden Oosten de regio destabiliseren en een voedingsbodem creëren voor fundamentalisme en extremisme. De gevolgen, diepmenselijke crisissen als ware genocides en de huidige escalerende vluchtelingen- problematiek zijn daar zeker een voorbeeld van.
Ook in onze samenleving zijn de maatschappelijke en sociale noden nog nooit zo hoog geweest. Budgetten staan onder druk, er wordt bespaard op de gezinnen, in de zorg, het onderwijs…
Zou een positieve keuze voor sociaal beleid met oog voor de zwakkeren niet veel beter zijn dan miljarden uit te geven aan peperduur wapentuig?
Ons land wil onder meer de F16’s vervangen. Naar verluidt zouden de peperdure F-35 toestellen de meeste kans hebben, omdat ze de trouwens niet officieel bestaande kernbommen van Kleine Brogel kunnen droppen…
Wat kan er worden gerealiseerd voor de kostprijs van 1 F-35 gevechtsvliegtuig

1 F-35 = 315.789 gezinnen van 4 personen een jaar lang voorzien van
water.
= 294.944 gezinnen een jaar lang groene stroom
= 37.359 kinderen een heel jaar lang individuele opvang voorzien
= 47 basisscholen
= 12.145 speelpleinen
= 11.609 asielzoekers een jaar lang individuele opvang voorzien
= 88 sporthallen
= 1.314 sociale woningen
= 12 rusthuizen
= 1 ziekenhuis
= 150 jeugdhuizen
= 2 miljoen voedselpaketten
= 150.000.000 euro steun aan boeren in het Zuiden

Echte beschaving meet je af aan de mate waarin er wordt opgekomen voor de zwaksten.
Met de Käthe Kollwitz Vredesloop willen we dit jaar dan ook sensibiliseren, oproep te doen om investeren in onderwijs en zorg en niet in wapens.

Projectsteun van deze Vredesloop gaat naar campagne ‘ SOS Save our schools Network ‘ voor behoud van scholen op eiland Mindanao in de Filipijnen. Waar scholen bedreigd worden door militarisering op Mindanao . Zie hiervoor projectsteun Vredesloop.

Op het traject van de 10 mijl wordt opnieuw een Vredespaal geplaatst met verwijzing naar een persoon wiens verhaal symboliseert naar het thema van de Käthe Kollwitz Vredesloop dit jaar :
De onderwijzer Hubert Descamps uit Voormezeele ontvluchtte in het begin van de oorlog zijn dorp. In het buitenland nam hij zijn job terug op en gaf les aan de kinderen van Belgische vluchtelingen. Uiteindelijk zou hij zijn dorp nooit meer terug zien: op 8 oktober 1918 overleed hij in Chevilly (Fr). De bagagekist waarmee hij op de vlucht sloeg, bestaat nog steeds en wordt momenteel tentoongesteld in de tentoonstelling “Naar school, ook in oorlogstijd” in het Onderwijsmuseum te Ieper..

Course de la Paix Ypres