Steunproject 2019

Wadi Fukin: geschiedenis en heden

Wadi Fukin project
Wadi Fukin is het enige dorp in Palestina waar de oorspronkelijke bewoners terug zijn kunnen keren naar hun gronden, na een verblijf van 30 jaar in het Dheishe vluchtelingenkamp in Bethlehem. Hoewel het aantal appartementsblokken in de aangrenzende kolonie blijven groeien en de problemen overduidelijk zijn als je het dorpje bezoekt is er slechts beperkte hulp.

Hoewel het dorp reeds 70% van haar gronden verloor in 1948 werd in 2014 de helft van de overblijvende gronden geconfisceerd voor de uitbreiding van de Israëilsche illegale kolonies die regelmatig afvalwater lozen in de vruchtbare vallei. De groei van die kolonies tast de ondergrondse waterreservoirs aan doordat het vele asfalt ervoor zorgt dat het regenwater de kans niet krijgt om in de ondergrond door te sijpelen. Wetenschappelijk studies voorspellen dat de bronnen van het dorp zullen opdrogen als de uitbreidingen van de kolonies voltooid zijn.
Samen met Dalia (een Palestijnse vzw) willen de boeren nu zelf hun lot in handen nemen. Boeren beschermen de gronden en de aloude Palestijnse landbouwcultuur door de grond niet braak te laten liggen en een (vaak gezonder en ecologischer) alternatief te bieden voor de Israëlische producten die de Palestijnse economie vernielen. Dalia weet dat mensen zelf het beste weten wat ze nodig hebben en wat ze kunnen doen om die gronden beter te beschermen.
Wadi Fukin is één van de dorpen die van hen een bankrekening krijgen, waarmee zij investeren in hun dorp. Vzw Dalia geeft workshops rond het investeren van geld, het betrekken van de hele gemeenschap en hun lot in eigen handen nemen… en zal de lokaal uitgewerkte projecten verder blijven begeleiden. Wij zamelen graag samen geld in met hen voor Wadi Fukin.

Course de la Paix Ypres