Manifest

VOOR VREDE, VRIENDSCHAP EN SOLIDARITEIT
TEGEN UITBUITING, RACISME EN IMPERIALISME
VOOR HET RECHT OP VRIJHEID EN SOEVEREINITEIT
VOOR HET RECHT OP GELIJKE EN WAARDIGE BEHANDELING VOOR ELKE MENS


Sinds 1997 organiseert het Käthe Kollwitz Comité jaarlijks een Vredesloop in Ieper, in de Westhoek, slagveld van WO I. Miljoenen soldaten werden tijdens WO I tegen elkaar in het harnas gejaagd, opgejut door het verdwazend nationalisme. Zij waren enkel kanonnenvlees voor de economische belangen van de grootmachten. Peter Kollwitz sneuvelde samen met 10 miljoen anderen. Zijn moeder, de Duitse kunstenares Käthe Kollwitz, maakte een standbeeld ter herinnering aan haar zoon: Het treurende ouderpaar.Käthe Kollwitz en haar werk zijn een aanklacht tegen deze waanzinnige oorlog. Zij staan dan ook symbool voor de vredesgedachte van deze Vredesloop. Vandaag neemt het oorlogsgeweld weer drastisch toe. Sinds 1990 waren er al interventieoorlogen in Irak, Joegoslavië, Afghanistan, Libanon,Gaza, Libië,Syrië .De bezetting van de Palestijnse gebieden duurt voort. Ook elders in de wereld woeden bloedige conflicten.Westerse landen worden doelwit van aanslagen. Niet te verwonderen dat ook de militarisering voortschrijdt. Landen als België dienen omwille van Navo bondgenootschap zwaar te investeren in bewapening, zoals vervanging van F-16 gevechtsvliegtuigen door peperdure F-35 gevechtsvliegtuigen. Zal dit de vrede dienen? Dit terwijl er heel zwaar wordt bespaard op onderwijs en gezondheidszorg en er geld tekort is voor pensioenen. Sociale zekerheid komt onder druk te staan maar tegelijk gaan steeds meer middelen naar bewapening. Bovendien belet Europa de toegang voor de vele vluchtelingen, slachtoffers van interventieoorlogen, alsook voor klimaatvluchtelingen. Dit is een ware schending van de Rechten van de Mens.

Sport is een middel om mensen van alle nationaliteiten en culturen in solidariteit te verenigen . De Käthe Kollwitz Vredesloop wil een sterke oproep voor vrede, vriendschap en solidariteit zijn, en wil zijn steentje bijdragen aan een wereld waarin iedereen gelijke rechten en kansen heeft.

Dit jaar gaat de Vredesloop door op zaterdag 20 oktober ( Fenix -Jeugdstadion, Ieper )

Wij roepen verenigingen en vredesbewegingen, jeugdorganisaties , vakbonden en mensen uit de culturele, academische en sportieve sector op dit manifest te ondertekenen. Ik wens dit Manifest te ondertekenen:


Naam van vereniging:………………………………………….

Naam van personaliteit ( ev. Beroep,functie in organ.):……………………………………………….. Adres:………………………………………………..

Postnr :………….. Gemeente :…………………E-mail :…………………………………………………………….

Datum en handtekening :…………………………………….. Onderschrijft het Manifest Terugsturen : Geert Vanlangendonck Dikkebusseweg 19, 8900 Ieper E-mail : geert@vredesloop.be Info : www.vredesloop.be

 

Course de la Paix Ypres