vredespaal

Vredespaal 2018 het verhaal Maurice Langaskens

 

Maurice Langaskens werd geboren op 21 januari 1884 in Gent als de zoon van een glasramenmaker. Op achtjarige leeftijd vertrok het gezin naar Parijs waar hij school liep aan de Academie. Op 17-jarige leeftijd keerde hij terug naar België en werd hij leerling van Montald en Richir in Brussel. In 1907 werd een eerste tentoonstelling aan zijn werk gewijd. Hij onderging vele invloeden en schiep landschappen, figuren, historische taferelen en vooral decoratieve kunst. Tijdens zijn legerdienst werd hij lid van de Cercle Artistique van het leger. Hij was gehuwd met Elisabeth De Puyt.

 

Maurice Langaskens kwam al op 1 augustus 1914 bij het 9de Linieregiment. Hij beleefde de Duitse inval en de verdediging van de forten rond Luik. De forten werden veroverd en Langaskens en zijn makkers werden al op 9 augustus 1914 als krijgsgevangenen naar Duitsland gevoerd. Hij verbleef in kampen in Senne, Münster en Göttingen. Sterk onder de indruk van de heel sobere omstandigheden zette hij zich opnieuw aan het werk. Hij tekende en schilderde kamptaferelen op materiaal dat hij er kon vinden zoals planken of zakken. Op 28 februari 1918 kreeg hij beperkte vrijheid. Op 4 december 1918 keerde hij terug.

 

Pas in april 1919 was Maurice Langaskens volledig hersteld. Twee jaar later vestigde hij zich in Schaarbeek. Hij genoot onder meer bekendheid als illustrator van een Uilenspiegeluitgave in 1925. Later werkte hij vooral aan grafiek. Hij stierf in Schaarbeek in 1946.

Voor het nieuwe In Flanders Fields Museum werden een aantal werken van Langaskens aangekocht. Ze werden alle gemaakt in het kamp in Munster (Risloh Lager) tussen 1915 en 1917 en geven kleur aan het onderdeel over de krijgsgevangenen.

 

Link Mustapha Awad, een Belgische artiest van Palestijnse oorsprong, gevangengenomen door Israël op 19 juli, is op woensdag 22 augustus op het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen.

Mustapha Awad. Bron: Intal http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/08/24/belgische-artiest-in-israelische-gevangenis-delegatie-ontvangen-bij-buitenlandse-zaken

De delegatie bestond uit An Muylaert, een arts die sinds de aankomst van Mustapha in België met hem aan verschillende projecten gewerkt heeft en bij wie hij kind aan huis is; Alexis Deswaef, erevoorzitter van de Mensenrechtenliga; Mohammed Okal, een jonge dabkeh danser van Raj’een, een dansgroep die door Mustapha werd opgericht; Hamdan Al Damiri, vertegenwoordiger van de Palestijnse gemeenschap in België; Dominique Surleau, voorzitster van PAC (Présence et Actions Culturelles) en Myriam De Ly (Charleroi – Palestina Platform).  De leden van de delegatie deelden hun persoonlijke band met Mustapha mee én hun bezorgdheid om zijn welzijn. De delegatie had de indruk dat de vier ambtenaren van het FOD Buitenlandse Zaken (waarvan drie vertegenwoordigers van de Consulaire Dienst en één verantwoordelijk voor het Midden Oosten) oren hadden naar de geuite zorgen. Zo werd de delegatie geïnformeerd over de stappen die het FOD reeds heeft gezet nadat het nieuws van Mustapha’s arrestatie door de Israëlische overheid hen bereikt had. Er werd daarom ook door de delegatie verzocht dat de Belgische consul een nieuw bezoek aan Mustapha zou brengen. Op vrijdag 18 augustus werd een petitie met de titel “Free Mustapha” opgestart, die 1364 maal werd ondertekend. In een tijdspanne van vier dagen, waaronder verlofdagen en het weekend, tekenden 1263 individuen en 101 organisaties, waarvan 37 Belgische organisaties, de petitie. De afgevaardigden van het Ministerie verzekerden aan de delegatie dat dit overleg en de groeiende steun voor Mustapha aan het Belgisch consulaat in Jeruzalem zullen worden meegedeeld, zodat ook Mustapha te weten komt dat hij gesteund wordt.

Wachten staat niet gelijk aan niets doen. We weten dat Mustapha en Raj’een in heel het land gekend zijn. We zullen de campagne en mobilisering niet stoppen tot hij terug vrij is. Daarom nodigen wij jullie uit om de petitie te tekenen en onze facebookpagina te volgen: https://facebook.com/freemustapha/.