Thema 2023

Käthe Kollwitz Vredesloop verwerpt Apartheid en roept op tot solidariteit met Palestijnse bevolking.

Zaterdag 21 oktober vindt 24-ste Käthe Kollwitz Vredesloop plaats in Ieper. Thema : ‘ Stop Oorlog – geen apartheid ‘

Huidige catastrofe in het Midden-Oosten resultaat van jarenlange onverschilligheid vanwege internationale politiek – het Westen tav schending van Internationaal recht door Onderdrukker Israël tav Palestijnse bevolking.
In maart 2017 publiceerden de Verenigde Naties een rapport waarin gesteld wordt dat de staat Israël zich schuldig maakt aan het installeren van een apartheid regime dat de volledige Palestijnse bevolking onderdrukt.[1] Het rapport stelt dat Palestijnse inwoners van Israël onderdrukt worden op basis van het feit dat ze niet joods zijn; Palestijnen in Oost-Jeruzalem ervaren discriminatie in toegang tot educatie, gezondheidszorg, tewerkstelling en het krijgen/hebben van een woonplaats en bouwvergunningen. Daarnaast worden ze geconfronteerd met uithuiszettingen en vernielingen van hun woning. Palestijnen in de Westbank en de Gazastrook worden bestuurd met de krijgswet, terwijl joodse kolonisten bestuurd worden met de Israëlische burgerlijke wet. Palestijnse vluchtelingen en ballingen wordt verboden terug te keren naar hun huizen in Israël en het bezette Palestijns gebied. Als reden hiervoor wordt gegeven dat hun terugkeer een demografische dreiging inhoudt, in die zin dat ze het demografisch karakter van Israël zou veranderen
 
Palestijnen in de Gazastrook leven met een minimum aan elektriciteit en water, dewelke basisvoorzieningen zijn. Bovendien is de Gazastrook één grote openluchtgevangenis door het gesloten grenzen beleid van Israël, in de realiteit gebracht door de bouw van de muur. Op de Westbank zijn er voor joden en niet-joden volledig gescheiden woongebieden, bijna volledig gescheiden wegennetten, buslijnen, eerste hulp… Palestijnse vluchtelingen die momenteel in de omringende landen wonen wordt het onmogelijk gemaakt om hun familie te bezoeken. Het apartheid regime van Israël zit ingebed in de Israëlische wet, met aparte wetten voor niet-joden en joden.
Met de recente extreemrechtse regering in Israël is de situatie voor de Palestijnse bevolking afgelopen jaar er nog sterker op achteruitgegaan en zelfs met militaire acties als bombardementen en raids op steden in de Westbank. Voorbije week is het dan ook tot een wraakactie gekomen vanwege Hamas.
Respect voor verzet is één ding,burgers doden is een andere zaak. Want ook wij zijn getroffen in onze ziel, in onze diep menselijke gevoelens als er burgers neergeknald werden en er honderden slachtoffers vielen.

Maar hoe is dat allemaal zover kunnen komen?
De Gazastrook, de openluchtgevangenis bestaat al 16 jaar. Mensen moeten er zoeken hoe ze kunnen overleven, met enkele uren elektriciteit per dag, het water dat beschikbaar is, is niet goed als drinkbaar water. Vele werklozen, geen toekomst of hoop en met het grootste zelfmoordcijfer.

Nelson Mandela sprak in 1999 in de Gazastrook: Dat een onderdrukt volk de methode van verzet kiest volgens de actie van de onderdrukker of bezetter. Als deze vreedzame middelen gebruikt, zullen de onderdrukten nooit hun toevlucht nemen tot geweld. Wanneer de onderdrukker geweld gebruikt, hebben de onderdrukten geen andere keuze dan ook geweld te gebruiken.

De geschiedenis van het Palestijnse verzet laat ons zien dat dit correct is.

Oorlog 1948-49: 78 % van Palestina werd gestolen door zionistische terreurorganisaties, en een klein miljoen Palestijnen werden verdreven met terreur en geweld. Velen van die verdreven Palestijnen wonen in de vluchtelingenkampen in de Gazastrook, Westbank en omliggende Arabische landen.

In 1968 was Arafat bereid zijn land te delen met de Israëli’s in land met gelijke rechten voor joden, moslims en christenen. Israël wilde dit niet, omdat ze een zuiver joodse staat wilde.
‘Om Arafat te kelderen heeft Israël geholpen aan de groei van Hamas, door Hamas financiële steun te geven. Op die manier hielp Israël zélf mee het Hamas te creëren dat we nu vandaag zien’.

De eerste Intifadah was een opstand zonder geweld, zonder wapens. Burgerlijke ongehoorzaamheid, sluiten van winkels, stakingen en betogingen of manifestaties. Alleen stenen als wapen tegen de bezetter. Israël heeft dit onderdrukt en wilde geen vrede.

Begin jaren negentig kwamen er de zogenaamde vredesonderhandelingen om samen aan tafel de plannen uit te werken om tot een vredig samenleven te komen tussen Israëli’s en Palestijnen. Maar Israël weigerde hier constructief aan mee te werken. Stilaan werd de Israëlische bezetter gewelddadiger, de repressies heviger, de kolonisatie  slokte steeds grotere delen op van de mooie natuur van Palestina. Militaire wetten zorgden voor terreur en angst onder de Palestijnse bevolking.

1993, nog vòòr de eerste zelfmoordaanslag werd de Gazastrook volledig afgesloten met een hek onder stroom. De bedoeling was toen al het leven van de mensen in de Gazastrook zo moeilijk te maken dat ze zouden vertrekken of indien ze bleven, ze nog enkel zouden zoeken om te overleven en geen verzet meer plegen tegen de bezetting.

Zelfmoordaanslagen brachten voor het eerst geweld en angst onder Israëlische bevolking. Terwijl de angst en terreur dagelijkse kost was/is voor de Palestijnen onder de gewelddadige militaire bezetting.

Een tweede maal kwam het Palestijnse volk in opstand, de tweede Intifada, waar ze wel wapens gebruikten. Maar de repressies van de Israëlische bezetter werden ook gewelddadiger.
In 2002 werden de PLO kantoren in alle Palestijnse steden opgeblazen en Arafat leefde verschillende jaren in zijn belegerd kantoor tot hij werd vergiftigd.

De apartheidsmuur werd gebouwd op Palestijns gebied, waardoor de kolonies sterker bij Israël aanleunden; checkpoints verhinderden de bewegingsmogelijkheden van de Palestijnse burgerbevolking en met de apartheidswegen werd een heel netwerk uitgebouwd van Apartheid.

De Israëlische bevolking wordt opgevoed met haat voor de Palestijnen (zie https://palestinasolidariteit.be/aiovg_videos/palestine-in-israeli-school-books-nurit-peled-elhanan/); kolonisten vallen bijna dagelijks de Palestijnen aan, beschermd door het leger.

De Palestijnse kinderen in de Gazastrook die geboren werden begin 2000 hebben de terreur en doodsangst van verschillende bombardementen meegemaakt in hun leven: 2008, 2012, 2014, 2021 en vandaag. Het werd dus een uitzichtloze politiek van bezetting.  Misschien begrijp je dat dit onhoudbaar is.

Israël, dat herhaaldelijk werd veroordeeld door de VN weigert, sinds zijn ontstaan in 1949, tientallen VN-resoluties uit te voeren, ook van de VN-Veiligheidsraad.

De westerse landen weigeren Israël onder druk te zetten om de mensenrechten te doen respecteren en het internationaal recht uit te oefenen. Integendeel, ze steunen Israël en werken ermee samen.

Als Europa en ook onze politici werkelijk een oplossing wil via een vreedzame weg, moet het alle geweld afkeuren, ook de gewelddadige Israëlische bezetting en Israël dwingen het internationaal recht uit te voeren, de mensenrechten te respecteren en te stoppen met racistische wetten en apartheid. Internationaal profileert Israël zich als een ‘normale’ inversteert hiervoor  sterk op gebied van cultureel en sport ( sportwashing ). In realiteit is het een Apartheidsregime dat gevoerd wordt :
alle internationale wetten naast zich neerlegt,
de mensenrechten langdurig en brutaal schendt,
jarenlang geen vrede wilt en
alleen maar gans Palestina wilt en de Palestijnen verdrijft, vermoordt of als ‘menselijke dieren’ behandelt
een regering die extreem-rechts bewind voert

Aan onze politice, blijf je die staat steunen of open jullie eindelijk jullie ogen?

Waarom wordt een verschil gemaakt tussen de steun tegen de bezetting in Oekraïne en deze in Palestina? In Oekraïne worden wapens en vliegtuigen geleverd aan het verzet; in Palestina onvoorwaardelijke steun aan de bezetter.
Kom je op voor een rechtvaardige en duurzame vrede voor Israëli’s en Palestijnen op basis van internationaal recht en ‘onze waarden”?
‘Wij geloven in duurzame vrede voor Israëli’s en Palestijnen, op voorwaarde dat Europa zijn verantwoordelijkheid neemt, en Israël dwingt de bezetting en kolonisatie van Palestijns gebied te beëindigen, en de onmenselijke blokkade van de Gazastrook te stoppen. Op die wijze kan Europa laten zien dat ook via vreedzame weg een oplossing mogelijk is die de rechten van zowel het Israëlische als Palestijnse volk respecteert’.
Met Käthe Kollwitz Vredesloop roepen we verenigingen, bedrijven , steden & Vredessteden op om Apartheids Vrije Zones worden, plaatsen waar op geen enkel vlak onderdrukking wordt ondersteund. De AVZ-campagne staat voor actieve solidariteit met het Palestijnse volk, en alle andere onderdrukte volkeren wereldwijd die strijden voor rechtvaardigheid.
Met Käthe Kollwitz Vredesloop wordt tevens statement gemaakt samen met Palestijnse nieuwe Ieperlingen afkomstig uit Gaza.

 

De Käthe Kollwitz Vredesloop 2022 ging door onder het thema – Stop Oorlog en Geen Verrechtsing.

De Vredesbeweging heeft het hedendage niet voor de wind. Het is niet evident om tegen de propaganda in te gaan. Ook in België ijveren organisaties in platform ‘Europe for Peace & Solidarity’ voor een andere aanpak: voor de-escalatie , staakt het vuren en diplomatiek overleg.

Op de Vredesloop dit jaar inhoudelijke bijdrage door twee organisaties die zich binnen de Vredesbeweging heel actief inzetten : Intal – Globalize Solidarity en vzw Vrede.

Ansje Vanbeselaere ( Intal ) en Ludo Debrabander (Vzw Vrede) geven duiding over de Oorlog in

Oekraïne en de gevolgen die we ervaren op maatschappelijk vlak :

Burgers en vooral werkende klasse heeft het momenteel hard te verduren in Europa. Algemene prijsstijgingen met als explosieve sector, de energiesector. Energiespeculanten maken van de situatie, lees oorlog met Oekraïne en beperkte aanvoer van gas uit Rusland, gebruik om megawinsten te verwerven op de kap van de burgers. Terwijl anderzijds de Europese lidstaten verdere sancties tegen Rusland steunen en de oorlog financiëren met wapenleveringen aan Oekraïne.

Deze penibele situatie en het feit dat Oekraïne de oorlog wil verderzetten tot de overwinning verhoogt de kans dat, door in het nauw gedreven worden, Poetin het gebruik van nucleaire kernwapens niet langer louter als een dreiging hanteert.

Ludo Debrabander is tevens mede-auteur van twee recent verschenen boeken die handelen over de oorlog in Oekraïne, vanuit een historisch oogpunt ‘Oorlogskoorts’ en de toenemende dreiging van een nucleaire oorlog. ‘Voordat de bom valt’ , beide boeken bij uitgeverij Epo.

Ellen de Soete , 8-meicoalitie brengt getuigenis over haar mama Bertha Serreyn, was 17 toen ze in het verzet ging. De gruwelijke mishandelingen, fysisch en psychisch, vd gestapo zal ze heel haar leven meedragen. Als waarschuwing voor huidige trend van vraag naar totalitaire rechtse regimes. Dat structurele crisis tot ongenoegen leidt bij de bevolking en een voedingsbodem kan zijn voor extreemrechts tonen recente ontwikkelingen in Europa jammerlijk aan.

Nooit meer fascisme !

Inhoudelijk luik wordt gebracht vanaf 17:00 u in Fenix

Stop de oorlog. Geen verrechtsing.

VOOR VREDE, VRIENDSCHAP EN SOLIDARITEIT
TEGEN UITBUITING, RACISME EN IMPERIALISME
VOOR HET RECHT OP VRIJHEID EN SOEVEREINITEIT
VOOR HET RECHT OP GELIJKE EN WAARDIGE BEHANDELING VOOR ELKE MENS

Course de la Paix Ypres