Steunproject 2016

Käthe Kollwitz Vredesloop Ieper overhandigt cheque

aan Geneeskunde voor de Derde Wereld.

Ieper 2-06-2017 – Flanders Fields Museum

vlnr. Gerry Van de Moortel (Vredesloop), Yves Goudeseune (Iepers Vredesfonds), Peter Degand (Vredesloop), Geert Van Langendonck (Vredesloop), Lars Van Densen (Intal-G3W) en Paul Vieane (Gros Ieper)

Het organisatiecomité vredesloop Ieper mocht in het Flanders Fields Museum een cheque twv. 2500 € overhandigen aan Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W).

In naam van alle vrijwilligers, medewerkers, deelnemers en sponsoren van de Ieperse vredesloop 2016 droeg Geert Van Langendonck het kleinood over aan Lars Van Densen, medewerker van G3W.

Tijdens de daaropvolgende voorstelling mochten alle aanwezigen kennis maken met de projecten waartoe het ingezamelde geld zal worden ingezet. Lars Van Densen legde in woord en beeld uit hoe de bijdrage van Vredesloop Ieper in Palestina, meer bepaald Gaza, wordt gebruikt om zowel een lokaal ziekenhuis te ondersteunen alsook een aantal wijkgezondheidscentra. Op die wijze wordt lokaal aan vrede gewerkt.

Deze wijkgezondheidscentra waken er o.m. over dat de gendergelijkheid tussen man en vrouw, vooral ook bij de aankomende jeugd, in alle activiteiten wordt in acht genomen. Tevens worden in deze centra ook cursussen, opleidingen en allerhande activiteiten georganiseerd waarbij steeds alle locale bewoners betrokken worden. Samen sterk voor gezondheid is immers de leuze van G3W en reikt verder dan het aanbieden van eenvoudige gezondheidszorg. De financiële steun die de Vredesloop aanbiedt is dan ook meer dan welkom volgens de locale verantwoordelijken in Gaza (Palestina).

Op naar de komende vredesloop die doorgaat op zaterdag 21 oktober 2017.

Gerry Van de Moortel

www.vredesloop .be

 

 

Empowerment van jongeren in Gaza – Project Geneeskunde voor de Derde Wereld G3W

 

G3W-partner: Union of Health Work Committees (UHWC)

UHWC is een gezondheidsorganisatie die actief is in Gaza. UHWC heeft er 4 gezondheidscentra (telkens verbonden met een cultureel centrum voor kinderen en jongeren), 1 dagcentrum en eenziekenhuis.

In een context van bezetting, kolonisering en repressie zet deze organisatie zich dagelijks in voor het recht op gezondheid van de Palestijnen. De Israëlische bezetting, met haar kolonies, checkpoints, kolonistenwegen, de muur die tot diep in de bezette gebieden snijdt, de blokkade van de Gazastrook…, schendt de basisrechten van de Palestijnen en heeft een ernstige impact op hun mentale en fysieke gezondheid. Palestijnse jongeren groeien op in een omgeving die hen dagelijks duidelijk maakt dat ze in Israël niet echt meetellen. Meer dan een derde van de Palestijnse jongeren is werkloos. In de Gazastrook groeit 38% van de Palestijnse jeugd op in armoede.

UHWC ijvert voor het recht op gezondheid voor iedereen via kwaliteitsvolle medische dienstverlening, maar ook via empowerment van de gemeenschappen waar ze actief zijn (vaak in vluchtelingenkampen en met een werking voor kinderen en jongeren en een werking met vrouwen).

De organisatie zet zich in voor het algemeen, fysiek, sociaal en mentaal welzijn van alle Palestijnen, ongeacht hun afkomst, sociale status en politieke of religieuze overtuiging.

UHWC stelt meer dan 400 gezondheidswerkers, techniekers, administratief bedienden en andere profielen te werk. 61% van de werknemers zijn vrouwen. Meer dan 380.000 Palestijnen kunnen jaarlijks rekenen op de brede gezondheidszorg van deze organisatie.

In 4 gezondheidscentra werden culturele centra opgericht voor kinderen, jongeren en vrouwen. Deze centra zijn verspreid over de Gazastrook (van Noord tot Zuid: Beit Hanoun, Jabalia, Al Nusirat en Rafah). Daar werken ze aan de ontwikkeling van hun talenten en capaciteiten op cultureel en sociaal vlak. Zo wil UHWC jongeren stimuleren om een actieve rol op te nemen in hun gemeenschap.

Jongeren leren er de problemen en noden van hun gemeenschap analyseren en hoe ze concrete eisen kunnen formuleren naar lokale overheden. Ze denken niet alleen na over problemen maar voegen de daad ook bij het woord via concrete projecten in hun gemeenschap die hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. UHWC organiseert regelmatig opleidingen voor hun vrijwilligers onder meer rond leiderschap. Sommige jongeren blijven daarna actief als vrijwilliger of medewerker bij UHWC, anderen nemen een engagement op bij een andere sociale organisatie.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=stk_Eos88uQ

UHWC vraagt

met 40 euro kan UHWC een banner maken om promotie te maken voor

haar opleidingen tot jeugdleider

met 250 euro kan UHWC een jongere opleiden tot jeugdleider

met 700 euro kan UHWC vrijwilligersinitiatieven opzetten in één gemeente

Meer info:

jongeren-mobilisatie

De wurgende blokkade, die Israël
inmiddels zo’n 10 jaar ongestraft in
stand kan houden, weegt zwaar op
het dagelijkse leven en de fysieke
en mentale gezondheid van de
Palestijnen in Gaza, niet in het
minst op kinderen en jongeren
waarvan velen geen ander leven
gekend hebben. Kinderen van 8
jaar oud zagen al verschillende
keren hoe hun familie en vrienden
uit hun huizen verdreven werden,
gewond raakten of gedood werden
door Israëlische bommen. Twee
jaar na Israël’s grootschalige
militaire aanval op Gaza in 2014
konden zo’n 18.000 families
(100.000 mensen) nog altijd niet naar hun huis terugkeren. In 2014 werden meer dan 2.200
Palestijnen gedood en raakten 11.200 gewond. Onder de slachtoffers bevonden zich vele kinderen.
Dagelijks worden ze nog geconfronteerd met overvliegende drones en leven ze in voortdurende
angst. In de Gazastrook groeit 38% van de Palestijnse jeugd op in armoede.
Dat betekent niet dat de Palestijnen in Gaza bij de pakken blijven zitten, integendeel. Sinds 2014
werkt G3W samen met Union of Health Work Committees (UHWC), een Palestijnse
gezondheidsorganisatie in Gaza die naast een aanbod van gezondheidszorg in vier medische centra,
en een ziekenhuis ook een jongerenwerking heeft.
In 4 gezondheidscentra heeft UHWC culturele centra ingericht voor kinderen, jongeren en vrouwen.
Deze centra zijn verspreid over de Gazastrook (van noord tot zuid in Beit Hanoun, Jabalia, Al Nusirat
en Rafah). Daar werken ze aan de ontwikkeling van hun talenten en capaciteiten op cultureel en
sociaal vlak. Zo wil UHWC jongeren stimuleren om een actieve rol op te nemen in hun gemeenschap.
Jongeren leren er de problemen en noden van hun gemeenschap analyseren en hoe ze concrete eisen
kunnen formuleren naar lokale overheden. Ze denken niet alleen na over problemen maar voegen de
daad ook bij het woord via concrete projecten in hun gemeenschap die hun levensomstandigheden
kunnen verbeteren. UHWC organiseert regelmatig opleidingen voor hun vrijwilligers onder meer rond
leiderschap. Sommige jongeren blijven daarna actief als vrijwilliger of medewerker bij UHWC,
anderen nemen een engagement op bij een andere sociale organisatie.
Steun aan jongerencomités
Jaarlijks organiseert UHWC een vormingscyclus voor jongerenleiders. Elk jaar nemen 30 jongeren
deel aan deze cyclus met thema’s zoals communicatie, leiderschap, het omkaderen van
jongerencomités en het werken met projecten. Na deze vorming gaan de deelnemers aan de slag in
hun wijk en organiseren ze er samen met andere jongeren initiatieven om de leefomstandigheden in
hun wijk te verbeteren. Soms gaat het om zeer concrete zaken die een specifieke familie helpen
zoals de heropbouw van een huis dat verwoest werd tijdens de Israëlische bombardementen, maar
het kan ook gaan om initiatieven die de hele gemeenschap ten goede komen zoals het verfraaien van
muren en straten, het inrichten van zitbanken in parken…
Die activiteiten geven jongeren zelfvertrouwen omdat ze een bepaalde verantwoordelijkheid
opnemen, maar komen ook tegemoet aan noden van de gemeenschap. Na verloop van tijd worden
jongerenleiders een aanspreekpunt in hun wijk, waar ze activiteiten met de jongeren organiseren,
samenwerken met andere organisaties en ook lokale overheden betrekken bij initiatieven.
Steun aan deze jongerencomités en de vorming van jongeren die deze groepen omkaderen is
belangrijk om jongeren in Gaza een perspectief te bieden, in de eerste plaats om hun vertrouwen in
zichzelf en en hun gemeenschap te versterken.
Wat UHWC met uw steun kan doen:
• met 40 euro kan UHWC een banner maken om promotie te maken voor haar opleidingen tot
jeugdleider
• met 250 euro kan UHWC een jongere opleiden tot jeugdleider
• met 700 euro kan UHWC vrijwilligersinitiatieven opzetten in één gemeente
Over Union of Health Work Committees
Union of Health Work Committees (UHWC) is een Palestijnse niet-gouvernementele organisatie met
4 gezondheidscentra (elk van deze met een cultureel centrum voor kinderen en jongeren), 1
dagcentrum en een ziekenhuis.
UHWC ijvert voor het recht op gezondheid voor iedereen via kwaliteitsvolle medische
dienstverlening, maar ook via empowerment van de gemeenschappen waar ze actief zijn (vaak in
vluchtelingenkampen en met een werking voor kinderen en jongeren en een werking met vrouwen).
De organisatie zet zich in voor het algemeen, fysiek, sociaal en mentaal welzijn van alle
Palestijnen, ongeacht hun afkomst, sociale status en politieke of religieuze overtuiging.
UHWC stelt meer dan 400 gezondheidswerkers, techniekers, administratief bedienden en andere
profielen te werk. 61% van de werknemers zijn vrouwen. Meer dan 380.000 Palestijnen kunnen
jaarlijks rekenen op de brede gezondheidszorg van deze organisatie.

Kinderen activiteiten
Kinderen activiteiten
jongeren-vormingen_3
Jongeren vorming
Leiders forum
Leiders forum

Course de la Paix Ypres